• Betalings og leveringsbetingelser

  Betale varene med kort Bestillingen vil ikke bli gjennomført før du har betalt med visa/mastercard/vanlig bankkort. Denne transaksjonen skjer via sikker server hos vårt kortbehandlingsselskap DIBS, som er skandinavias største på kortinnløsing.
  Velg en av følgende to betalingsalternativ som passer deg best. 1  Betal hele beløpet nå med kort. Varen sendes deg straks den er ferdig produsert eller omgående hvis den finnes på lager. Etter nærmere avtale skriftlig dersom det er hast med leveringen.

  2  Betal forskudd/depositum på kr. 500.- med kort. Restbeløpet betales når du mottar varen på  posten pr. postoppkrav.

  Om ikke du har kredittkort kan vanlig betaling til bankkonto avtales, vennligst ring oss eller send en epost.

  Leveringstid Normalt settes varen i produksjon straks vi har mottatt bestillingen/betalingen og ekspederes etter tur. Det aksepteres 14dager til 6uker (i høysesongen)leveringstid  dersom leveringstidspunkt ikke er klarert med oss på forhånd.  Vennligst oppgi ønsket leveringsdato under kommentarer i bestillingen.

  Forsinkelse Vi tar forbehold om forsinkelser grunnet uforutsette hendelser som sykdom, serverfeil /tekniske feil etc.eller forsinkelser fra underleverandører. Det vil bli gitt beskjed snarest i tilfellet det oppstår forsinkelse av denne art. Kunden har selv ansvar for at leveransen er mottatt innen rimelig tid før varen skal anvendes. F.eks hvis kunden skal dra på ferie / bryllup i utlandet men ikke har mottatt varen innen en uke før avreise. Selger er ikke erstatningsansvarlig for mer enn innbetalt forskudd eller delbetaling dersom varen ikke er mottatt innen rimelig / avtalt tid. Selger er heller ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser eller problemer som er påført fra tredjepart f.eks. fraktselskap eller underleverandører.

  Pant i vare. Varer som av en eller annen grunn ikke blir hentet og fullt betalt, eies av selger til hele kjøpesummen er betalt. Varen returneres automatisk til selger for kundens regning dersom den ikke blir hentet innen tidsfristen på posten (for tiden ca.14 dager). Selger beholder dermed hele forskuddet kr.500,- eller tilsvarende beløp til dekning av kostnader for ekspedisjon/porto og oppkrav.

  Priser Vi forbeholder oss retten til  når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser dersom det er vesentlig forandring i råvareprisene eller vesentlig forandring i prisene fra våre underleverandører.

  Avvisning av bestilling. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger vi ikke kan/ønsker å påta oss. Forskjellige grunner til det kan være kapasitetsproblemer eller andre oppståtte leveringsproblemer eller årsaker vi ikke rår over eller har kunnet forutse. I så tilfelle vil kjøper bli informert så raskt som mulig.

  Tilbakebetaling av forskudd  eller forhåndsbetaling. Dersom det har oppstått problemer som gjør at kundens forhåndsbetaling skal tilbakebetales vil dette bli overført kundens bankkonto snarest.

  Angrerett/retur av vare Angreretten gjelder bare standard varer som ikke er spesialtilpasset på noen som helst måte. Varen må ikke ha vært tatt i bruk / brutt plombe eller være beskadiget. Varen må returneres i samme stand og etui/standard embalasje som levert.

  Retur må avtales skriftlig på forhånd. Dersom det avtales bruk av angrerett skal kr.350.- beholdes av selger til dekning av porto/ekspedisjonskostnader.

  Reklamasjon / Bytte/ Retting Ingen varer skal returneres uten skriftlig avtale med oss på forhånd. Detaljer i ferdig levert vare som ikke kunden er helt fornøyd med kan rettes på av oss bare etter skriftlig forhåndsavtale, vederlagsfritt eller til avtalt pris avhengi av arbeidets art. Porto for tilbakesending betales av kunde.

  ******************************************************** Smykker/ringer som er spesialtilpasset med f.eks. gravering eller utført med andre spesielle løsninger som avviker fra standardlevering kan ikke returneres eller byttes/kreves tilbakebetalt. ********************************************************

  Annulering av ordre/bestilling etter at transaksjonen er gjort Har du oppdaget at du har bestilt feil etter at varen er betalt og sjekket ut må du omgående gi oss beskjed pr.epost eller telefon. Det påregnes et håndteringsgebyr på kr.150,00 for å stoppe/rette opp transaksjonen.

  Etter at du har kontaktet oss kan du handle på nytt. En eventuell prisdifferanse kan gjøres opp til slutt etter nærmere avtale.

  Hvis det har gått mer enn to dager etter at du oppdaget feilen og kontaktet oss vil det påregnes et håndteringsgebyr på kr.350,00 for å stoppe/rette opp transaksjonen.

  _

  _

  Kontakt oss hvis du lurer på noe…. Om du ikke finner akkurat den ringen som fyller dine ønsker til 100% eller hvis det haster med leveringen, så ta kontakt på epost eller telefon.

  Telefon 69 34 66 00
  Mobil 470 15 270
  Epostadresse: rene@smykkesenteret.no Denne epostadressen kan også brukes hvis du skal sende over bilder eller tegninger etc. til oss.

  __

 

Legg igjen en kommentar